Projekciologio

 

Video - Prelego pri Projekciologio (en Esperanto)
prelego de Márcia de Castro Soares pri projekciologio, aŭtorino de la libro "Mi eksterkorpe".   23 minutoj - septembro de 2006
 

Video -  Brazila Kongreso de Esperanto - 2006 -Societo Lorenz - projekciologio (en la portugala)
malfermo de kunsido de Societo Lorenz kaj prelego de Márcia Soares de Castro pri projekciologio.
26  minutoj - Julio  de 2006 

 

MALFERMO

Projekciologio estas la studo, pri la kapablo de la inteligenta homo sin projekcii konscie ekster la korpo. Ankaŭ konata per diversaj terminaroj kiel “disfaldado de la spirito”, “Astrala projekcio” “Projekcio de la psika korpo” , “Projekcio de la Konscio”  aŭ eksterkorpaj eksperimentoj.

Sin  projekcii estas natura fakultato de la spirito, ke malgraŭ meze de la surtera, materiala vivo,  povas malproksimiĝi de la korpo, kun zorgo kaj respekto al la Vivo.

Kio estas la korpo sen tiu inteligenteco, nomata memo aŭ spirito? Amaso da karno kun organisma vegetala vivo. Dume la korpo iamaniere restas trankvile, la spirito lasas ĝin,  por ĉeesti en alia sfero de la vivo. En tiu dimensio, nevidebla de la homoj, ni povas sperti interesan travivon, konatiĝi spiritoj  jam forpasintaj de la surtera vivo kaj ankaŭ aliaj kiuj progresas en alia planedo, sed nin vizitas kaj helpas al la homara evoluo. Ni povas laŭ permeso de Dio rememori faktojn de niaj surteraj pasintaj vivoj kaj scii la kaŭzojn de niaj nunaj  suferoj kaj ĝojoj.

Kelkaj komentas pri kio fakte ne konas, dirante ke estas nur sonĝoj. Al ili mi demandas, ĉu ili havas sonĝojn kiuj daŭre sekvas kaj meze de tiuj temoj, multe lernas pri la nuna vivo? Ordinare la personoj kiam revenas al la korpo, ne rememoras ĉion, nur senordajn partojn, pri kio vidis kaj vivis dum tiu foriro.

La obstaklo por ne sukcesi tiun eksperimenton estas, ke ni timas kion ni ne konas.

La bazo de tiu konsciigo estas ripozi sen multe da dormo, malstreĉi la muskolojn, nervojn kaj silentigi la pensojn, atendante la oportunon sin antaŭenĵeti for de la korpo kun la plena konscio.
Se vi ekkonsciiĝas pri via projekcio, por ke vi konkludu, ĉu mi estas for aŭ ne, rekomendinda estas, ke vi serĉu vian korpon. Vi povas stari aŭ flosi en la aero, dum via korpo estas tute senmova sur la lito. Dum la afero ankoraŭ prezentiĝas tute nova, marŝu ene de via hejmo, en alian ĉambron. Rimarku ĉion por konstati poste, ke vi ĉeestis tie, tio estas, nur konscie projekciita. Kiam la afero jam estas normala, vi povas foriri de la hejmo.


Sendube, ni povas ekster la korpo, vidi alian dimension, ĉeesti, lerni, labori, helpi kaj kontakti karajn ekster-korpajn ulojn aŭ koni pli pri si mem ktp, ktp... La instrumento por pruvi tion estas ne materia, ni utilas la konscion!

Eble pro mia fido je la supereco de Dio, kun la certeco pri nia vivo eterna en la Kosmo aŭ pro io ajn mi ne scias, mi  sin projekcias trankvile, dezirante al la leganto tiun saman trankvilecon.

Jen miaj raportoj, eble longaj, sed ĉiu sperto estis delikate tute nova.

  Marcia Soares -  marciaesperanto@terra.com.br 

 

Legu kelkajn ĉapitrojn:

1 - Transloĝiĝo nova vivo

2 - La vizitanto

3 - La helpanto

4 -  La promeno

5 - Ĉu studo aŭ promeno?

6 - Vojaĝo al mia pasinteco

7 - La nuna vivo estas la plej bona

8 - Ago kaj reago

9 - Mia agado 

10 - Donante oni ricevas

11 - Mi donas kiun  mi havas

12 - Ekster-korpa sperto

13 - Disciplino, persisteco, amo al la tasko

14 – Spiritismaj konoj estas konsolaj

15 - Psikfonacio

16 - Psikografio

17 -Esperanta Evangelia studo

Konkludo

 

 

hejmen